► ♪ ♫

සත්තයි නව ලොව පහන් සිනාසේ …!

In quote from a News Paper, quoted Books, quoted poem on October 5, 2009 at 3:20 pm

පෙනේය ඈතින් එක් දසුනක් අර
සුපැහැදිලිය, ඔබ ඇවිත් බලනු මැන
ලොව හැම පැත්තෙන් පහන් ඇවිල ඒ
නව සිතකින් කවියක් ගයමි මම

නිදහස් වහලුන් නොවෙද අප හැම?
රැවටුන මල් මෙනි සුව දක් අහිමිව
මරා දමමු එක්වී මේ මුසාව
සුපිපේ නව දිවියක් ඒ මරු මුවැ

කටුක බිමක් ලේ ජලයෙන් තෙත් කොට
නීල සස්ස සම්පත් සරසන්නෙමු
මට – හෙට කියමින් ගොඩ වෙන් නොකළෙමු
විෂ දලයක් නෑ අපගේ හිත්වල

දනැති බලැති උන් කෙරුවේ විණම ය
වෙහෙසී වැඩ කළ දෙවියන් අපමය
දුකින් පෙරා දුන් දේ නරකද – නැහැ
ගොලුවී සිටියොත් උන්ගේ ප්රීතිය

අපේ ලෙයින් උන් වැවුනා එය ඇති
තරුණ ලොවද ජීවත් විය යුතුමය
හටනෙදි හමුවූ විට අපි නොයදිමු
බිඳලමු විලුඹින් පාගා පෙණයම

පැලහී – පැලහී අවි ලිනි ජාලේ
තවත් ඇඟිලි මෙන් කර ගැට එල්ලේ
නීචව පතුළට ගිලුනා නොවෙදෝ
දෙවියොත් ඇඬුවා ඉවසුම් නැතිවී

දැවී – පිළිස්සී කළුවුන හර්දේ
ජීවය දෑසේ කැටි වී බබලා
උස් වී රොස් වී ඇවිලෙන ගිනි මැද
සත්තයි නව ලොව පහන් සිනාසේ

මේ ලොව දුක් විඳිනා දිළිඳුන්ගේ
කඳුළු ඇසක හැම, දල්වමු පහනක්
නීචව පතුළේ සිටියා ඔය ඇති
ජයගෙන එය බොමු – එයයි පිපාසය

► ඉස්මාලිකා දාවුද් ‘පිබිදෙන පැය’ 1979-2005 කෘතියෙන් උපුටාගැණිනි.
අනුවාදක: පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු
(2007 මැයි. 07 ‘මව්බිම’)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: