► ♪ ♫

විප්ලවවාදියාගේ කව

In quote from a News Paper, quoted poem on October 5, 2009 at 3:25 pm

නොකියාම බැරි විට
ගල් පැලෙන බේගල් කියන්නෙමි
නොකරම බැරි විට – වෙඩි තබා මිනිසුන් මරන්නෙමි
පළා යා යුතු විට
මිනිසු වග දෑතින් තැණුනු දෑ
කඩා බිඳ සුණු විසුණු කරන්නෙමි
එහෙත්..
බිඳකින් වත් නොකිළිටි වූ – අනගිතම සත්‍ය ද
මිනිස් වග කෙරේ වූ අමිලතම සෙනහසද
මිනිස් දෑතින් සැදුණු – සියළු වූ යහපත් දේ කෙරේ
නොබිදෙන භක්තියද …
මහ පොළව මරින් බරවූ දිනක
එහි සුවඳ දසත පැතිරෙන දිනක
මගේ හදවත තුලින් – ඔබට හමුවනු ඇත !

► ‘වමේ පිටුව’ – 2007 දෙසැ. 09
‘ඉරිදා ලංකා’ පුවත්පත

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: