► ♪ ♫

හඬනු පෙම්බර දේශය : ඇලන් පේටන්

In quoted Books, quoted Text on September 11, 2009 at 7:22 am

“… එනයින්, මම මගේ කාලය, මගේ ශක්තිය මගේ කුසලතා දකුණු අප්‍රිකාවට සේවය කිරීම සඳහා කැප කරන්නෙමි. මින්පසු මම අසන්නේ අසවල් දෑ සුදුසුද නුසුදුසුද කියා නොවේ. එය නිවරදිද කියා පමණක් අසන්නෙමි. මා මෙය කරන්නේ මම ශේෂ්ඨ හෝ ආත්මාර්ථකාමී නොවන නිසා හෝ ‍නොවේ. ජීවිතය ලිස්සා යන බැවිනි. මගේ ඉතිරි ගමන් මඟ සඳහා මා නොරවටන තාරකාවක් මට අවශ්‍ය බැවිනි. මට බොරු නොකරන මාලිමා යන්ත්‍රයක්, මට උවමනා බැවිනි. මා මෙය කරන්නේ, මා නීග්‍රෝවරුන්ට ආදරය කරමින් මගේම වර්ගයාට වෛර කරන නිසා නොවේ. වෙන දෙයක් කිරීමට අවශ්‍ය යමක් මා තුළ මට සොයාගත ‍නොහැකි බැවිනි. එකක් අනෙක සමඟ තුලනය කරන විට මම ව්‍යාකූල වෙමි. මෙය පරිස්සම් සහගතදැයි මම අසන විට මම ව්‍යාකූල වෙමි. ජනයා- සුදු ජනයා හෝ කලු ජනයා, යුදෙව්වන් හෝ ජෙන්ටීලයන්, එය අනුමත කරන්නේදැයි විමසන කල, මම ව්‍යාකූල වෙමි. එහෙයින්, නිවැරදි දෑ කුමක්ද, එය කිරීමටද, සත්‍ය කුමක්ද, එය කතා කිරීමටද උත්සහ කරමි.

මා මෙය කරන්නේ නිර්භීත නිසා හෝ අවංක නිසා හෝ නොවේ. මාගේ ගැඹුරුතම ආත්මයේ පවත්නා වූ, ගැටුම අවසානයක් කිරීමේ එකම මඟ මෙය බැවිනි. මගේ ආත්මයේ එක් කොටසක් ඉහලම තැනැත් අපේක්ෂා කරද්දී අනෙක් කොටස සඳහා ඒ තැන ප්‍රතික්ශේප කිරීම, තව දුරටත් මට කල නොහැකි බැවිනි. එසේ ජීවත්වනවාට වඩා මිය යනු කැමැත්තෙමි.

ස්වකීය ස්ථිරසාර විශ්වාසයන් උදෙසා මියලියවුන් පිළිබදව මට දැන් වඩා හොඳින් අවබෝධ වෙයි. එසේ මිය යෑම, ආශ්චර්ය්‍යමත් හෝ විරෝදාර හෝ ශ්‍රේෂ්ඨ බව මම සිතා නොසිටියෙමි. ඔවුහු, ජීවත් වනවාට වඩා, මරණය යෙහෙකැයි සිතූහ. එපමණකි.

මා මෙහෙයවනු ලබන්නේ, විපර්්‍යාසයට භාජනය වූ, ආත්මාර්ථකාමීත්වයක් යැයි මවා පෑම අවංකකම නොවනු ඇත. මා කරන නිවැරදි ක්‍රියාවන්හී මිල කොපමණ වුවත්, ඒ නිවැරදි දෑ කිරීමට මා මෙහෙයවනු ලබන්නේ, මටම අයත් දෙයක් නම් නොවෙමි. …”

– p-216-217

Cry, The Beloved Country : Alan Paton [1948]
පරි: මාලිනී ගෝවින්න | ‘හඬනු පෙම්බර දේශය’ [2000]
ISBN 955-652-053-9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: